Intimacy requires time and closeness. Intimacy emerges when we dare to surrender to ourselves and each other with no need to defend or judge. In Embody women have met themselves through my lensview and found the freedom to see and be seen. Together we have liftet the veils on our shames, masks, prejudices and unmet expectations and found reconciliation with our bodies. When the shame is gone, the body is beautiful.

Intimitet kræver langsomhed og nærhed. Intimitet opstår når vi tør hengive os til os selv og hinanden uden forbehold og fordømmelse. I ”Embody” har kvinder mødt sig selv gennem min linse og fundet friheden til at se og turde blive set. Sammen har vi løftet sløret for vores skam, masker, fordomme og uforløste forventninger og fundet forsoning med vores kroppe. Når skammen er væk, er kroppen smuk.Behind the Scenes / Bag Kulissen
I never imagined I’d be photographing naked women. More than a decade and thousands of images of semi-clad women later, I look back at the confluence of events that led me to this body of work. At 30, I met a man in San Francisco, we got married and started a media company together. Working in visual storytelling, I became fascinated with the role of the light – its power to illuminate and disguise, give shape and evoke emotion. To counter the rapid digitization of our world, I bought an old Nikon F2, some rolls of black-and-white film and set out to learn to see and master the light.

Jeg havde aldrig forstillet mig, at jeg skulle fotografere nøgne kvinder. Et årti og tusindvis af fotos af mere eller mindre afklædte kvinder senere, reflekterer jeg over de tilfældigheder, der har ført til dette projekt. Da jeg var først i 30erne, mødte jeg en amerikaner i San Francisco. Vi giftede os og etablerede et produktionsfirma sammen. I arbejdet med billedsproget blev jeg fascineret af lysets afgørende rolle – dets evne til at fremhæve og skjule, give form og skabe følelse. Jeg trodsede den hurtige digitalisering af vores verden og købte et gammelt Nikon F2, nogle ruller film, og satte mig for at lære at se og mestre lyset.

Meanwhile, the baroque home of my mother-in-law inspired me to turn our bedroom into a lush boudoir with a heaven bed, scarlet red walls and a candelabra. A little too eager, my mother-in-law showed up with a replica of the French painting La Tempête of two lovers in a garden. “For romance,” she said with a wink. But I was donning overalls more often than delicate lace, and my husband and I were busier figuring out working and living together than frolicking in the lovers’ garden. I wanted to spice things up for us. Get us back to the garden. Feeling spontaneous, I asked a friend to photograph me in our new boudoir as a personal gift for my husband. There, bare against the red walls, the merciless camera pointing at me, I froze like a deer in the headlights. In the closet I found faux leather boots and a black boa to hide within, but soon, the frivolous feathers around my shoulders egged on my inner superstar – I felt sweet, sassy, sexy and feminine. My initial intent had been to remind him of the woman he fell in love with, but to my surprise I was falling in love with myself again. My friend and I laughed so hard, and upon photographing her, we agreed that this was truly liberating; an experience every woman should give to herself.

Samtidig havde min svigermors barokke hjem inspireret mig til at forvandle vores soveværelse til et boudoir med himmelseng, scarlet-røde vægge og en femarmet lysestage. Svigermor kom anstigende med en reproduktion af det franske maleri La Tempête af to hengivne elskende i en have. ”For romantikken”, sagde hun. Men jeg gik mere i overalls end i delikate blonder, og vi havde travlt med at få virksomheden og samlivet til at fungere, så der var ikke meget leg i den romantiske have. Jeg ønskede at få os tilbage til haven. Drysse lidt krydderi på samspillet. Spontant spurgte jeg en veninde, om hun ville fotografere mig i det nye boudoir som en personlig gave til min mand. Der stod jeg, op mod væggen med det nådesløse kamera fokuseret på mig, stiv som et rådyr i lyskeglen. Jeg fandt et par knælange støvler og en sort boa i skabet til at forskanse mig bag, men de frivole fjer om mine skuldre vakte snart min indre diva til live – jeg var både sød, sjov, sexet og feminin. Min intention havde været at minde min mand om den kvinde, han forelskede sig i, men til min overraskelse begyndte jeg at blive forelsket i mig selv igen. Min veninde og jeg grinede vildt, og efter at jeg fotograferede hende, blev vi enige om, at det her var så frigørende; en oplevelse alle kvinder skulle give til sig selv.

Excerpted from
Embody - Intimate photographic encounters with women